Trang chủ > Công trình tiêu biểu

  • Hệ thống phòng cách âm, chống nóng, chống bụi cho Nhà máy Gạch Vitto, Nhà máy Gạch Hoàn Mỹ-Vĩnh Phúc

  • MATEC cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cách âm, chống nóng, chống bụi...cho 2 nhà máy Gạch VITTO và Nhà máy Gạch Hoàn Mỹ-Vĩnh phúc:
    Với hệ thống phòng cách âm, chống nóng, chống bụi có hệ thống chuyên nghiệp MATEC chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng sự tin tưởng về dịch vụ cung cấp và lắp đặt cho công trình lớn nhà máy gạch VITTO và nhà máy gạch Hoàn Mỹ-Vĩnh Phúc

    Một số hình ảnh dự án:

    hệ thống phòng cách âm chống nóng chống bụi