Matec Vina
Matec Vina
Matec Vina
Matec Vina
 • Contact information:
  MATEC PANEL VINA

  Address : 1111 Giai Phong Street, Thinh Liet Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City

  Factory: Km 06, 379 Province Street, Tan Tien, Van Giang, Hung Yen
  Hotline: 0903 246 111  
  Tel: (84-4) 6288 4782  - Fax: (84-4) 62884781
  Email:
  matecpanel@gmail.com

  *Click vào hình ảnh bản đồ để truy cập Google maps tìm đường đến Matec Panel Vina
 • Contact us